קודן-לוח המקשים

הקודן לרכב ננעל ? קוד הרכב לא מגיב ?   ⇐  050-5248722

כאשר אנחנו מגיעים לרכב בו מותקן קודן ורוצים להניע יש ללחוץ על לוח המקשים רצף של ספרות עד שנשמע צליל האישור ואז אפשר להניע את הרכב .במידה ומקישים את רצף הספרות 3 פעמים בצורה שגוייה קודן הרכב ננעל ולוח המקשים לא מגיב . קיים מקרה בו אנו מקישים את הקוד נשמע צפצוף האישור ועדיין הרכב לא מניע או שהקודן ברכב ננעל. תפקיד הקודן ברכב למנוע  התנעת לא חוקית  ללא צירוף הקוד הנכון , במקרים בודדים יש אפשרות לשחזר את  את הקוד ללא ניתוק או ניטרול מערכת הקודן.

 

 

 

 

 

 

 

 

חשמלאי רכב | קודנית לרכב | הקודן ננעל | 050-5248722 | תיקוני דרך | שירותי דרך | מוסך נייד | קודן לרכב לא עובד

 

 

 

Call Now Button