קודן-לוח המקשים

הקודן לרכב ננעל ? קודן לרכב לא מגיב ?   ⇐  050-5248722

כאשר אנחנו מגיעים לרכב בו מותקן קודן ורוצים להניע יש ללחוץ על לוח המקשים רצף של ספרות עד שנשמע צליל האישור ואז אפשר להניע את הרכב .במידה ומקישים את רצף הספרות 3 פעמים בצורה שגוייה קודן הרכב ננעל ולוח המקשים לא מגיב .תפקיד הקודן ברכב למנוע  התנעת לא חוקית  ללא צירוף הקוד הנכון , במקרים בודדים יש אפשרות לשחזר את  את הקוד ללא ניתוק או ניטרול מערכת הקודן.

קיים מקרה בו אנו מקישים את הקוד ועדין הקודן לרכב לא עובד , לחיצה למשך 3 שניות על לחצן ה כוכבית מאפס ומאתחל נשמע

ניתוק והתקנת קודנים לרכב

לוח מקשים לקודן | התקנת קודן לרכב | ניתוק קודן לרכב | 050-5248722

צפצוף האישור . עדיין הרכב לא מניע או שהקודן ברכב ננעל.התקשר ונשמח לעזור 

 

 

 

 

 

 

 

 

חשמלאי רכב | קודנית לרכב | הקודן ננעל | 050-5248722 | תיקוני דרך | שירותי דרך | מוסך נייד | קודן לרכב לא עובד