איפוס קודן לרכב

איפוס קודן לרכב האם ניתן ?

במשך היום אנו מקבלים עשרות פניות של מה לעשות ? הקוד המקורי כבר אינו מנטרל את המערכת                                                              

לוח מקשים-קודן לרכב

איך אפשר להניע ת'רכב אולי לנתק את המצבר ? 

אז מה באמת קורה קאשר אנו לוחצים על לוח מקשים של הקודן בזמן הלחיצה מתקבל קוד בינארי שמעביר למרכזיה אות עם 

מגע הלחיצה דרך המעגל מעביר את אותו הקוד בצורה מושלמת וכך נוצר שיחרור מערכת הקודן 

לוח המקשים של הקודן בנוי מפלטה שעליה מולחמים רכיבים ומפסקים זעירים משני הצדדים כאשר אנו לוחצים על המפסק נשמע ציפצוף המאשר את הלחיצה.

בתום הקשת רצף הספרות מקבלים אישור לקבלת הקוד וקדימה מתאפשרת התנעת הרכב בצורה חוקית.

יום שחם בחוץ ולוח הקודן בתוך הרכב כשבחוץ 32 מעלות

בתוך הרכב כמעט פי-2. הרכיבים יותר קל להם להתפרק מהמעגל מורכב הלוח מה שקורה

כאשר לוחצים חזק על הלוח נוצר שבר במערכת ההלחמות והמפסקים והרכיבים שאמורים לנטרל את המערכת כבל לא מעבירים את אותו הקוד בצורה הנכונה .

Share →
Call Now Button